Tietosuojaseloste

Laatimispäivämäärä 3.9.2021
EU:n tietosuoja-asetus 2016/679

1. Rekisterinpitäjä

Institutum Romanum Finlandiae sr (0288750-6)
Kalliolinnantie 4, 00140 Helsinki
asiamies@irfrome.org

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Asiamies Eeva Talvitie
asiamies@irfrome.org

3. Rekisterin nimi

Elämää antiikin Roomassa -kurssin osallistujat. Rekisteri sijaitsee LearnWorlds -verkko-oppimisalustan tilitiedoissa.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus eli rekisterin käyttötarkoitus sekä oikeusperuste

  Jokaisen Elämää antiikin Roomassa -verkkokurssille osallistuvan on luotava tili LearnWorlds-alustalle. Tilin luomisen yhteydessä annettuja tietoja käytetään ainoastaan kurssin suorittamiseen liittyvistä asioista tiedottamiseen.

  5. Rekisterin tietosisältö

  Kirjautumisen yhteydessä annettavat tiedot eli nimi tai nimimerkki ja sähköpostiosoite. Järjestelmä seuraa myös osallistujan etenemistä kurssilla ja tallentaa, milloin kurssille on kirjauduttu.

   6. Säännönmukaiset tietolähteet

   Kurssille kirjauduttaessa annettavat tiedot.

   7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

   Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Niihin on pääsy vain kurssia hallinnoivilla Suomen Rooman-instituutin työntekijöillä sekä kurssia päivittävän Ixir-verkkokurssit Oy:n työntekijöillä.

   8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

   Tietoja säilytetään LearnWorlds-oppimisalustalla, jonka kotipaikka on Kypros.

   9. Rekisterin suojauksen periaatteet

   Pääsy rekisteriin on nimetyillä henkilöillä, ja se vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan.

   10. Tietojen säilytysaika

   Tietoja säilytetään se aika, jonka henkilö on kirjautunut kurssille. Epäaktiivisia tai kurssin suorittaneita osallistujia saatetaan poistaa kurssin käyttäjistä.

   11. Tarkastusoikeus

    Rekisteröidyillä on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot. Rekisteröity voi osoittaa
    tarkastuspyynnön säätiön rekisteriyhteyshenkilölle.

    12. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

    Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan virheelliset tiedot. Tiedonkorjauspyyntö tehdään säätiön rekisteriyhteyshenkilölle. Pyyntöön vastataan kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta tai ilmoitetaan mahdollisesta viivästymisen syystä.

    13. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

     Rekisteröidyllä on oikeus pyytää poistamaan häntä koskevat tiedot, oikeus vastustaa
     henkilötietojen käsittelyä ja oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.henkilötietojen käsittelyä ja oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

     14. Automaattinen päätöksenteko

     Rekisteriä ei käytetä automaattisen päätöksenteon pohjana ilman erikseen pyydettävää suostumusta.
     Created with